Thợ hồ

Đất nước phát triển, cơ sở hạ tầng, nhà cửa, cầu, đường được xây dựng rất nhiều, nghề thợ hồ, thợ xây tuy rất vất vả nắng mưa nhưng có thu nhập hàng tháng ngày càng cao và nhu cầu ngày càng lơn. timtho24h.net ra đời với hy vọng giúp các thợ xây, thợ hồ, phụ hồ có nơi để giới thiệu nghề và kinh nghiệm cũng như giúp nhà thầu xây dựng, người dân trên cả nước có thể tìm kiếm thợ hồ, thợ xây ở địa phương dễ hơn.