Hướng dẫn đăng ký trên máy tính

Trên máy tính bạn có thể tìm thấy nút “Đăng ký miễn phí” dễ dàng hãy click vào để tiến hành đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí

 

 

 

 

 

 

Các bước đăng ký tương tự trên di động mời bạn thao khảo link hướng dẫn đăng ký thành viên