Cách viết bài trên máy tính

Trên máy tính giao diện rộng, dễ thao tác hơn. Từ menu “Bài viết” các bạn nhấn “Viết bài mới

Các bước nhập, cách nhập tương tự như nhập trên di động, vui lòng xem hướng dẫn tại dây

Trân trọng cảm ơn