Điều khoản sử dụng trên trang timtho24h.net

31/10/2020

Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản:
Người lao động và người thuê lao động trên trang timtho24h.net thỏa thuận và chấp nhận các điều khoản sau
2. Điều khoản cho người lao động (thợ)
2.1 Người lao động có tài khoản tại timtho24h.net có quyền lợi và trách nhiệm sau
– Quyền lợi: được đăng bài giới thiệu về kinh nghiệm, dịch vụ của mình miễn phí trên trang timtho24h.net
– Trách nhiệm:
       + Chịu trách nhiệm với nội dung, bản quyền nội dung các bài viết
       + Chịu trách nhiệm tính trung thực về chất lượng dịch vụ
       + Chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản cá nhân trên trang timtho24h.net
3. Điều khoản giành cho người sử dụng lao động
– Người tìm kiếm và sử dụng lao động trên trang timtho24h.net cần thận trọng, xác nhận thông tin cá nhân cẩn thận trước khi gọi thuê dịch vụ, thuê lao động
– Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Khang Việt chỉ tạo kết nối giữ người thuê và người tìm việc, chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, tính trung thực từ người lao động.
4. Điều khoản sử dụng thông tin cá nhân đăng lý trên trang timtho24h.net
– Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Khang Việt chỉ sử dụng thông tin cá nhân để thống kê, chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân vì mục đích thương mại, không bán thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân với người khác.

5. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu lực, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Lưu ý: Nội dung các điều khoản sẽ được thay đổi, bổ sung và cập nhật thường xuyên để phù hợp với yêu cầu thực tế.