ĐĂNG TIN RAO VẶT NGHỀ NGHIỆP THỢ

--> HƯỚNG DẪN NHẬP BÀI --

HÃY NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN

HỌ TÊN (Thông tin bắt buộc)

Số điện thoại (Thông tin bắt buộc)

Số điện thoại là thông tin bắt buộc nhập.

Email (Thông tin quan trọng)

VUI LÒNG NHẬP NỘI DUNG TIN RAO VẶT
1.Bạn là Thợ gì - nghề gì?

Vui lòng chọn it nhất 1 danh mục.


2.Tiều để bài viết Ví dụ: Chuyên sửa chữa, vệ sinh máy lạnh tại Quận 3

Vui lòng nhập tiêu đề tin.

3. Nơi rao vặt (Tỉnh)
4.Nơi rao vặt (Quận, Huyện)

5. Tóm tắt tin Hãy giới thiệu về vắn tắt khoản 2 dòng về nghề của mình


6. Chi tiết tin Hãy giới thiệu chi tiết về nghề nghiệp, kinh nghiệm, thông tin liên hệ và càng chi tiết càng tốt

7. Ảnh đại diện

Upload ảnh đại diện ví dụ: ảnh cửa hàng hoặc ảnh avatar cá nhân

--> HƯỚNG DẪN NHẬP BÀI --